La nostra Política de Turisme Responsable

 

La nostra empresa es regeix per una política de turisme responsable i assumeix els compromisos en matèria de turisme sostenible.
• Assumim els principis de la Carta Mundial del turisme Sostenible.
• Estem compromesos en la prevenció d’impactes negatius de les instal·lacions i activitats, i la maximització dels impactes positius.
• Estem compromesos en la millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat socio-cultural, econòmica i ambiental.
• Estem compromesos amb la satisfacció del client intern (qui utilitza les nostres instal·lacions) i extern (sol·licituds d’informació telefònica i en persona a les nostres oficines).
Aquesta política de Turisme Responsable es comunica als nostres treballadors en el Manual formatiu que s’entrega a l’inici de l’activitat laboral.

Aquesta política de Turisme Responsable ha estat aprovada en una junta directiva el dia 13 de novembre de 2017.