Reciclatge


 

 

 

Disposem de contenidors de reciclatge de paper i cartró, vidre i envasos de plàstic.

contenedores_reciclaje

 

 

 

Punt vert per a la recollida de mobiliari, làmpares, fluorescents, restes de jardineria, etc…

puntoverdenuevo

 

 

 

Al supermercat també disposem de contenidor especial per a piles.

Reciclaje Pilas

 

 

Al Snack-bar efectuem la recollida d’olis vegetals procedents de cuines. S’han de dur en un recipient per a dipositar-lo.

aceite-usado-1reciclar-aceite