Protecció de dades – política privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 l’informem dels següents extrems:

– Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i/o d’altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat d’ASTUR, S.A.

– La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.

– Les dades sol·licitades són necessàries per a la prestació del servei. Aquests són adequats, pertinents i no excessius.

– La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades pot implicar la impossibilitat de prestar-li el servei.

– Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades davant ASTUR, S.A. com responsables del fitxer. Els drets mencionats els pot exercitar a través dels següients mitjans: larueda@la-rueda.com, Astur, S.A. Ctra. C-31 Km. 146,2 08880 Cubelles (Barcelona), Tel. 938950207 – 675121027

 

CONFIDENCIALITAT

La informació que puguin contenir els missatges de correu electrònic, així com els seus arxius adjunts són totalment confidencials i van dirigits única i exclusivament al seu destinatari. Si vostè llegeix un missatge i no és el destinatari senyalat, o la persona responsable d’entregar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li recordem que està prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació sense autorització expressa d’ASTUR, S.A., i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça larueda@la-rueda.com. Gràcies.

Virus: S’han pres les mides pertinents per a assegurar que aquesta web, missatges i els seus fitxers adjunts estiguin lliures de virus. No obstant, recomanem encaridament que el receptor del mateix procedeixi igualment a utilitzar els mitjans necessaris per a assegurar-se de la inexistència de virus i/o cap codi maliciós.