Protecció de dades – política privacitat

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
ASTUR SA
CIF: A08194672
Dir. postal: Ctra. C-31, Km. 146.2, 08880, Cubelles (Barcelona)
Telèfon: 938950207
Mail: [email protected]

Codi registre Turisme – KB-000070

 

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
“A ASTUR SA tractem la informació que ens faciliten les persones interesades amb el fi de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
Amb el fi de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos no elaborarem un perfil comercial, en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.”

El seu document d’identitat o passaport, serà escanejat per a obtenir les dades de forma automatitzada i sense errors, amb l’única finalitat de complir amb el registre obligatori de viatgers que sol·liciten les autoritats.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
“Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, o no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i posteriorment durant els terminis legalment establerts”.

 

Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
“La base legal per el tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte signat per ambdues parts. A més a més, la oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li solicita expresament.”

 

Destinataris i Transferències Internacionals

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
“No se cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Certes empreses tindran accès a la informació personal necessaria per a realitzar les seves funcions com encarrgats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres fins. A més a més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en materia de protecció de dades.”

 

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
“Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a ASTUR SA estem tractant dades personals que els concerneix, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de ls dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins pels quals van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el que únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ASTUR SA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Fins i tot, te el dret a la portabilitat, és a dir, a rebre les dades que ens ha proporcionat i està facultat a transmitir-les, a un altre responsable del tractamiento, sense impediments.
En el cas que senti que els seus drets han estat vulnerats, especialment quan cregui que no s’ha complert amb l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en materia de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web: www.agpd.es

 

CONFIDENCIALITAT

La informació que puguin contenir els missatges de correu electrònic, així com els seus arxius adjunts són totalment confidencials i van dirigits única i exclusivament al seu destinatari. Si vostè llegeix un missatge i no és el destinatari senyalat, o la persona responsable d’entregar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li recordem que està prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació sense autorització expressa d’ASTUR, S.A., i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça [email protected]. Gràcies.

Virus: S’han pres les mides pertinents per a assegurar que aquesta web, missatges i els seus fitxers adjunts estiguin lliures de virus. No obstant, recomanem encaridament que el receptor del mateix procedeixi igualment a utilitzar els mitjans necessaris per a assegurar-se de la inexistència de virus i/o cap codi maliciós.