Condicions de contractació estades

– La parcel·la es podrà ocupar a partir de les 12h (migdia), del dia d’arribada.

– En el cas dels allotjaments (bungalows o habitacions), aquests es podran ocupar el dia d’arribada a partir de les 17h. 

En qualsevol cas, la darrera data o dia de sortida acaba a les 12h (migdia), havent de deixar lliures abans d’aquesta hora, tant la parcel·la com l’allotjament.

– Per a poder anticipar la seva arribada o retardar la sortida, s’aplicarà un suplement que dependrà del tipus d’allotjament i les dates de l’estada (subjecte a disponibilitat).

– En els allotjaments equipats de tipus C se li demanarà una fiança de 100 € el dia de l’arribada, en el moment del registre i entrega de la clau. En el cas del model C23 Plus A/C, la fiança serà de 150 Euros. A la sortida, s’efectuarà una revisió i, si tot és conforme, aquesta fiança li serà retornada. Consulti la quantitat de fiança a dipositar per Sant Joan.

– En temporada alta, entre el 30 de juliol i el 20 d’agost, el lloguer mínim en bungalows equipats tipus C és de 4 nits. Per Setmana Santa, Pont del 1r Maig, Sant Juan o ponts, el mínim són 2-3 nits (consultar). Per la resta d’allotjaments i parcel·les no hi ha mínim de nits.

 

CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ / CANCEL·LACIÓ

– Si la reserva és acceptada, se li demanarà un acompte.

– Si l’anul·lació de la reserva es produeix amb més de 15 dies d’antelació a la data d’arribada prevista, la quantitat satisfeta a compte, com avançament, serà retornada íntegrament. En cas contrari, si l’anul·lació es produeix amb menys de 15 dies d’antelació a la data d’arribada prevista, provocarà la pèrdua d’aquesta quantitat, que quedarà a favor del càmping.

– Si abandonés la parcel·la o allotjament abans de la data fins la qual s’havia reservat, se li retornarà el 60% dels serveis reservats i no utilitzats.

 

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

– No ens comprometem a reservar parcel·les ni allotjaments determinats sinó un qualsevol dins del tipus escollit i segons les disponibilitats en les dates sol·licitades.

– Els plànols i la distribució dels allotjaments no són contractuals.

– En les estades en allotjaments NO s’admeten animals de companyia.

– Impost Turístic (0,66€/nit per persona a partir dels 17 anys). Aplicable a un màxim de 7 nits per estada.

– Segons la Ley 11/21, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, els recordem que el pagament de qualsevol estada o servei, l’import total del qual superi els 1000€, haurà d’efectuar-se obligatoriament amb targeta de crèdit/dèbit, transferència o ingrès bancari. No s’aceptaran pagaments en metàl·lic.

– No s’admeten menors d’edat que no vagin acompanyats, durant la seva estada al càmping, per un major d’edat que es faci expressament responsable dels menors que l’acompanyen. Així mateix, els menors d’edat han d’aportar també una autorització del pare, mare o tutor legal.

La sol·licitud de reserva suposa la conformitat i acceptació d’aquestes normes i el reglament intern.